W sprawie:
zmiany Statutu Piekar Śląskich Miasta na prawach powiatu.

Data uchwały:
2013-01-20

Numer uchwały:
XXIV/349/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=988