W sprawie:
zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano kompleksowy remont lub przebudowę elewacji.

Data uchwały:
2012-12-20

Numer uchwały:
XXIV/362/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=788