W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2013-2022.

Data uchwały:
2012-12-20

Numer uchwały:
XXIV/345/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-12-20, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.