W sprawie:
przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie na rok 2013.

Data uchwały:
2012-12-20

Numer uchwały:
XXIV/355/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-01-01