Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego dot. Uchwały Nr XXII/325/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 25.10.2012 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji o nieprzyznaniu stypendium dla uczniów i studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.