W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2012 - 2022.

Data uchwały:
2012-11-29

Numer uchwały:
XXIII/342/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-11-29