W sprawie:
obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 roku.

Data uchwały:
2012-11-29

Numer uchwały:
XXIII/341/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=5541