W sprawie:
zmiany uchwały Nr XIII/201/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Data uchwały:
2012-11-29

Numer uchwały:
XXIII/340/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=5915