W sprawie:
zmiany uchwały nr XVI/242/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Obszarowy Program Likwidacji Niskiej

Data uchwały:
2012-11-29

Numer uchwały:
XXIII/339/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-11-29