W sprawie:
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piekary Śląskie.

Data uchwały:
2012-11-29

Numer uchwały:
XXIII/337/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem § 4 ust. 3 pkt 5 i 9, § 4 ust. 4 - 7 i 9, § 8 ust. 5 pkt 1 lit. e i pkt 2 lit. b, § 11, § 12, § 13 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 1.07.2013 r.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=538