W sprawie:
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data uchwały:
2012-11-29

Numer uchwały:
XXIII/335/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=362