W sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XXI/305/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piekary

Data uchwały:
2012-11-29

Numer uchwały:
XXIII/331/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-11-29