W sprawie:
przyjęcia "Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2013".

Data uchwały:
2012-11-29

Numer uchwały:
XXIII/330/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-11-29