W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2012 - 2022

Data uchwały:
2012-10-25

Numer uchwały:
XXII/319/12

Podjęta przez:
Radę Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-10-25