Zarzadzenie Nr ORo.0050.700.2012 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia stref platnego parkowania, wysokosci stawek oplaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, oplaty dodatkowej za nieuiszczenie oplat oraz okreslenia sposobu pobierania oplat.