W sprawie:
"wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach"

Data uchwały:
2012-10-25

Numer uchwały:
XXII/327/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia