W sprawie:
rozpatrzenia odwołania od decyzji o nieprzyznaniu jej synowi stypendium dla uczniów i studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Data uchwały:
2012-10-25

Numer uchwały:
XXII/324/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia