W sprawie:
zmian budżetu miasta na 2012 rok

Data uchwały:
2012-10-25

Numer uchwały:
XXII/320/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia