W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2012-2022

Data uchwały:
2012-10-25

Numer uchwały:
XXII/319/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia