W sprawie:
programu rozwoju pieczy zastępczej w Piekarach Śląskich na lata 2012-2014

Data uchwały:
2012-10-25

Numer uchwały:
XXII/318/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia