W sprawie:
zmiany uchwały nr XVII/254/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dni. 26.04.2012 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabiltacji zawodowej i społecznej osób niepełnosp

Data uchwały:
2012-10-25

Numer uchwały:
XXII/316/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia