W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piekary Śląskie udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za kwotę 148.970,14 zł.

Data uchwały:
2012-10-25

Numer uchwały:
XXII/314/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia