W sprawie:
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 3 sierpnia 2012 r. Nr NPII.4131.1.304.2012 stwierdzające nieważność uchwały nr XIX/282/12 Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek

Data uchwały:
2012-08-30

Numer uchwały:
XX/296/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-08-30