W sprawie:
zmiany Uchwały nr LIII/556/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27.05.2010 r. dot. zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w "Obszarowym Programie Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie

Data uchwały:
2012-08-30

Numer uchwały:
XX/289/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-08-30