W sprawie:
ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Piekary Śląskie.

Data uchwały:
2012-08-30

Numer uchwały:
XX/286/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4089