W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piekary Śląskie na lata 2012-2022

Data uchwały:
2012-06-28

Numer uchwały:
XIX/278/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-06-28