W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVII/253/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2012 roku

Data uchwały:
2012-06-28

Numer uchwały:
XIX/277/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-06-28