W sprawie:
zmiany Uchwały nr XI/165/11 z dnia 27 października 2011 r. Rady Miasta w Piekarach Śląskich dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. gen. Ziętka w Piekarach Śląskich

Data uchwały:
2012-06-28

Numer uchwały:
XIX/273/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-06-28