W sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

Data uchwały:
2012-05-31

Numer uchwały:
XVIII/267/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.