W sprawie:
udzielenia Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie absolutorium za 2011 r.

Data uchwały:
2012-05-31

Numer uchwały:
XVIII/266/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-05-31