W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2011 r.

Data uchwały:
2012-05-31

Numer uchwały:
XVIII/265/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-05-31