Data posiedzenia:
2012-04-26

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nr 13/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.

2. Powołanie Zespoł Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli ewidencji księgowej, sprawozdań budżetowych i sprawozdań finansowych za 2011 rok.

3. Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich za 2011 rok.

4. Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności finansowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich za 2011 rok.

5. Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności finansowej Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich za 2011 rok.

6. Sprawy bieżące.


Uwagi: