W sprawie:
opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Data uchwały:
2012-04-24

Numer uchwały:
4100/III/89/2012

Podjęta przez:
Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Uchwała wchodzi w życie:
2012-04-24