W sprawie:
powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na okres kadencji 2012-2015

Data uchwały:
2012-04-26

Numer uchwały:
XVII/259/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-04-26