W sprawie:
zaopiniowania wniosku o uznanie 12,28 ha lasów zlokaliozwanych na terenie miasta Piekary Śląskie za lasy ochronne

Data uchwały:
2012-04-26

Numer uchwały:
XVII/257/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-04-26