W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piekary Śląskie na lata 2012-2022

Data uchwały:
2012-04-26

Numer uchwały:
XVII/255/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-04-26