W sprawie:
wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2012 roku

Data uchwały:
2012-04-26

Numer uchwały:
XVII/253/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-04-26