W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich, ul. Roździeńskiego 99

Data uchwały:
2012-04-26

Numer uchwały:
XVII/247/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-04-26