W sprawie:
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Piekary Śląskie na okres od dnia 01.05.2012 r. do dnia 30.04.2013 r.

Data uchwały:
2012-03-29

Numer uchwały:
XVI/239/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-05-01