Infromacja o stanie mienia komunalnego gminy miejskiej Piekary Śląskie na dzień 31 grudnia 2011 roku