W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2012 - 2022

Data uchwały:
2012-01-26

Numer uchwały:
XIV/209/12

Podjęta przez:
Radę Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-01-26