W sprawie:
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego na 2012 rok deficytu budżetowego oraz sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data uchwały:
2012-02-23

Numer uchwały:
XV/231/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-02-23