W sprawie:
przeniesienia kształcenia w zawodach technik obsługi turystycznej i technik mechanik z Technikum Nr 2 z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 49 do Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 z siedzibą

Data uchwały:
2012-02-23

Numer uchwały:
XV/220/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1842