W sprawie:
wyrażenia zgody na objęcie granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Miasta Piekary Śląskie przy drodze wojewódzkiej nr 911, pomiędzy ul. Podmiejską

Data uchwały:
2012-02-23

Numer uchwały:
XV/217/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-02-23, z mocą obowiązującą od daty wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów ustanawiającego zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.