Data posiedzenia:
2011-12-15

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Wizja lokalna na terenach działek przy ul. Roździeńskiego w Piekarach Śląskich.

2. Rozpatrzenie skargi spółki z dnia 28 października 2011 r. na działalność Prezydenta Miasta.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nr 11/2011 z dnia 12 października 2011 r.

4. Przyjęcie protokołów z przeprowadzonych kontroli w Dzielnicowym Domu Kultury, Miejskim Domu Kultury oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

5. Podjęcie decyzji o rezygnacji pani radnej Heleny Warczok z pracy w Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawy bieżące.


Uwagi:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) fragmenty Protokołu zostały zakreślone.