W sprawie:
skargi na uchwałę Nr 262/XXX/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwały Nr XII/179/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości.

Data uchwały:
2012-01-26

Numer uchwały:
XIV/208/12

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-01-26