W sprawie:
wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Data uchwały:
2011-12-22

Numer uchwały:
XIII/201/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=284