W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2011 - 2022.

Data uchwały:
2011-12-22

Numer uchwały:
XIII/196/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-12-22