W sprawie:
przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Piekary Śląskie w latach 2012 - 2016.

Data uchwały:
2011-12-22

Numer uchwały:
XIII/193/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-12-22