W sprawie:
przyjęcia "Aktualizacji Programu ochrony środowiska obejmującego Plan gospodarki odpadami dla miasta Piekary Śląskie na lata 2011 - 2015 z perspektywą do roku 2018".

Data uchwały:
2011-12-22

Numer uchwały:
XIII/192/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-12-22